gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen

De Lutherse Gemeente in Groningen bestaat al meer dan 300 jaar.

Zij telt ongeveer 230 leden die in de stad en het westelijke deel van de provincie wonen. Elke zondag om 10.00 uur houden wij onze diensten. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie.

De Lutherse Gemeente wordt in de kerkdiensten gekenmerkt door een rijke liturgische traditie.

Ze wordt ook wel eens de 'zingende kerk' genoemd, omdat het zingen in de dienst, zoals dat tot uitdrukking komt in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, in de cantorij en in de gemeentezang, een wezenlijk deel van de eredienst is.

Een ander element van de Lutherse traditie is een klimaat van vrijheid, dat geworteld is in de opvatting dat een ieder zijn of haar eigen geloofsrelatie met God heeft en hiervoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussen beiden te komen.

Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor een ieders eigen manier van geloven.

meer lezen:

- gemeente - geschiedenis - diensten - predikant

info@elgg.nl

 

Nieuws en actueel

 

 • 6 januari 2014: u vindt het preekrooster voor 2014 onder de pagina nieuws.

 

 • 19 december 2013: de laatste versie van ons gemeenteblad Opbouw vindt u onder deze link.

 

 • 18 september 2013: Vanaf het najaar van 2013 wordt bij u in de buurt, op zeven plaatsen in Oost en Noord Nederland, een cursus gegeven over Maarten Luther, zijn theologie en haar betekenis voor de christelijke traditie. In vijf avonden krijgt u een indruk van de belang-rijkste aspecten van zijn leven en werk. De cursus wordt gegeven door vijf lutherse predikanten. U kunt zich op de avonden voorbereiden door de desbetreffende teksten uit de bundel te lezen. Daar wordt tijdens de bijeenkomsten op teruggegrepen. De flyer van deze cursus vindt u onder deze link.  
 • 23 maart 2013: De laatste editie van ons blad Opbouw is verschenen, en kan op deze link worden gedownload.

 

 • 20 september 2012: de volgende kinderdienst is weer op komst op 7 oktober aanstaande. Het thema is dit keer 'bruiloft - water en wijn'. Meer informatie kunt u vinden in onze flyer onder deze link.

 

 • 20 september 2012: de laatste editie van Opbouw, ons gemeenteblad, is verschenen en kunt u als PDF bestand hier downloaden.

.

 

DIEFSTAL AVONDMAALSKAN OP 9 SEPTEMBER 2012

 • 20 september 2012: Op zondagmorgen 9 september 2012 is rond het middaguur uit de Evangelisch-
  Lutherse Kerk in Groningen de zilveren avondmaalskan ontvreemd. De diefstal heeft
  plaatsgevonden tussen 11.30 en 12.30 uur. De kan stond na het gebruik bij de viering
  van het Heilig Avondmaal nog op de altaartafel in de kerk, naast het andere gebruikte
  kerkzilver tijdens de kerkdienst.

  Sinds begin 1700 behoorde de kan tot de kerkelijke inventaris, en gedurende drie
  eeuwen is zij door vele generaties lutheranen gebruikt bij de avondmaals-vie-ring in de
  schuilkerk aan de Haddingestraat.

  De gemeente zou de kan heel graag weer in haar midden hebben, en looft een
  beloning van maximaal � 500 uit voor degene die de tip geeft die leidt tot het terug
  verkrijgen van het kerkelijk bezit. Het is mogelijk de kan anoniem terug te bezorgen en
  hiervoor een beloning te ontvangen.


  De zilveren avondmaalskan heeft de volgende kenmerken:
  Hoogte 24,6 cm. Merk: Groningen XX 5/F = 1708/09. Merk: ID (drukletters) in ovaal;
  van de zilversmid Jan Dronrijp. Op het scharnierende deksel staat gegraveerd: Anno
  1708. In het deksel staat �Ev Luth Gem Groningen� gegraveerd.

  Contact: kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen (info@elgg.nl
  of zie die gegevens op de �adressenlijst� gepubliceerd op het kerkgebouw)

 

 • 11 september 2012:
  Op zondagmorgen 9 september 2012 is rond het middaguur uit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Groningen de zilveren avondmaalskan ontvreemd. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen 11.30 en 12.30 uur. De kan stond na het gebruik bij de viering van het Heilig Avondmaal nog op de altaartafel in de kerk, naast het andere gebruikte kerkzilver tijdens de kerkdienst.
  Sinds begin 1700 behoorde de kan tot de kerkelijke inventaris, en gedurende drie eeuwen is zij door vele generaties lutheranen gebruikt bij de avondmaalsviering in de schuilkerk aan de Haddingestraat.
  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen is zeer gedupeerd door deze opmerkelijke diefstal. Daarnaast is het ook een verlies voor Groningen omdat het zich hier om een bijzonder stuk Gronings zilver handelt met een historische waarde.
  De gemeente zou de kan dan ook heel graag weer in haar midden hebben, en looft een passende beloning uit voor degene die de tip geeft die leidt tot het terug verkrijgen van het kerkelijk bezit. Het is mogelijk de kan anoniem terug te bezorgen. De kan is voor de gemeente van veel grotere waarde dan wat het om te smelten zilver op zou leveren.

  De zilveren avondmaalskan heeft de volgende kenmerken:
  - Hoogte 24,6 cm.
  - Merk: Groningen XX 5/F = 1708/09.
  - Merk: ID (drukletters) in ovaal; verwijst naar de maker, de bekende Groninger zilversmid Jan Dronrijp.
  - Op het scharnierende deksel staat gegraveerd: Anno 1708.
  - In het deksel staat �Ev Luth Gem Groningen� gegraveerd.
   

  foto's

  afbeelding 1

  afbeelding 2

  afbeelding 3


  afbeelding 4

   

  10 september 2012: Zilveren avondmaalskan uit de Evangelisch-Lutherse kerk gestolen.

  De zilveren avondmaalskan heeft tijdens de avondmaalsdienst op zondag 9 november 2012 op de altaartafel gestaan. Bij het opruimen van het avondmaalszilver bleek deze kan verdwenen. Toen we tot de ontdekking kwamen dat de kan miste hebben we alles grondig doorzocht, maar de kan bleef zoek. Het gaat hierbij om een avondmaalskan met cultuurhistorische waarde. In 2011 heeft deze kan nog tijdens de tentoonstelling �Zilver in Groningen� in het Groninger Museum gestaan.  De kan is gemaakt door Johannes Dronrijp in 1708. Op de deksel staat het jaartal �Anno 1708� gegraveerd en in de deksel �Ev luth gem Groningen�.  Deze kan is dus meer dan 300 jaar in het bezit van de Evangelisch-Lutherse gemeente Groningen. Dat maakt dat zo een voorwerp onvervangbaar is.
  Het vermoeden is dat iemand op een onbewaakt moment binnen is gekomen en kans heeft gezien deze kan van de altaartafel mee te nemen. We zijn gewoon om na de dienst met elkaar koffie te drinken. De voordeur is dan gesloten. Maar wanneer iemand de kerk verlaat bestaat er de kans dat iemand de kerk binnen kan komen. We weten het gewoon niet en eigenlijk zijn we verbijsterd hoe zo iets kan gebeuren.
  Door hier bekendheid aan te geven hopen we dat we deze avondmaalskan misschien weer terug kunnen krijgen. Die hoop wil ik niet meteen opgeven.


  Ds. Susanne Freytag

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 10 september 2012 : de nieuwste editie van opbouw is verschenen en deze kunt u hier downloaden.

 

 • 27 oktober 2010: Er is een beleidsplan van de ELGG gepubliceed. U kunt dit plan hier als  PDF downloaden.