gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente GroningenDe Lutherse Gemeente in Groningen bestaat al meer dan 300 jaar.
Zij telt ongeveer 230 leden die in de stad en het westelijke deel van de provincie wonen. Elke zondag om 10.00 uur houden wij onze diensten. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie.
De Lutherse Gemeente wordt in de kerkdiensten gekenmerkt door een rijke liturgische traditie.

Ze wordt ook wel eens de 'zingende kerk' genoemd, omdat het zingen in de dienst, zoals dat tot uitdrukking komt in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, in de cantorij en in de gemeentezang, een wezenlijk deel van de eredienst is. Een ander element van de Lutherse traditie is een klimaat van vrijheid, dat geworteld is in de opvatting dat een ieder zijn of haar eigen geloofsrelatie met God heeft en hiervoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussen beiden te komen.
Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor een ieders eigen manier van geloven.


 

     

Belangrijk nieuws van de raad van kerken

Speciale oecumenische gebedsdienst voor de christenen in Irak
Groningse kerken bidden voor de christenen in Irak
In september organiseert de Raad van Kerken Groningen op woensdagavond een oecumenische gebedsdienst voor de christenen in Irak en overal op aarde die onderdrukt worden.
De diensten worden gehouden op woensdagavond 3, 10 en 17 september om 19.00u en eindigen in de vredesweek op 24 september. De eerste is in de St. Jozefkathedraal.
Zeker honderdduizend christenen in Irak zijn op de vlucht voor bedreiging en geweld omwille van hun geloof.
Als christenen hier in Groningen, samen met alle christenen in Nederland, willen we laten zien dat wij ons met hen verbonden voelen.
Ook door het teken #We are N. De Arabische letter N staat voor Nasrani of Nazarener waarmee de moslims de huizen van de christenen tekenen.
Ze kunnen kiezen: moslim worden, vluchten of de dood. Het einde van deze terreur is niet in zicht.
Overal in ons land worden gebedsdiensten georganiseerd waarin alle kerken samen bidden.
De oecumenische gebedsdienst woensdagavond wordt geleid door de oud-katholieke pastoor Victor Scheijde, voorzitter van de Raad van Kerken in Groningen, Ds. Susanne Freytag van de Lutherse Kerk, pastoor R. Wagenaar van de R.K.Kerk en Ds. Evert-Jan Veltman van de Nieuwe Kerk.
Voor verdere informatie over de situatie in Syrië en Irak zie www.WeareN.nl
De vieringen om 19.00u zijn op:

  • Woensdag 3 september in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 4
  • woensdag 10 september in de Evangelisch Lutherse kerk, Haddingestraat 23
  • woensdag 17 september in de Oud-Katholieke St. Martinuskerk, Witte de Withstraat 2
  • woensdag 24 september in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1

#WeAreN
één met christenen in Irak