gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen

Archief muziekdiensten

 

      

 

zondag 17 juni 2018 (derde Zondag na Trinitatis)
in het kader van de serie ‘Schoonheid met een ziel’
aanvang 17.00 uur
Georg Philipp Telemann (1681-1767), cantate Es ist um aller Menschenleben sehr elend TWV 1: 514
Duchess Baroque Ensemble
De kern van dit ensemble bestaat uit Eran Wajsenblum en Robert Koolstra; voor elk project trekken zij gastmusici aan. TWV 1:514 is een driedelig werk voor stem, twee hobo’s, strijkers en continuo. In het openingsdeel slingeren boven het herhaalde woord elend de hobo’s beurtelings chromatisch naar beneden, volgens de toen gangbare retorische formule. Dan komt de frase Lacht einer hier in kurzer Freude, en meteen illustreren opgewekte snelle triolen de tekst. Na  een kort recitativisch deeltje sluit dit Geistliche Concert af met een eenvoudige da capo-aria, In Jesu quillt der Brunn der Gnaden, in opgewekte drie-achtste maat.

zondag 20 mei 2018 (Pinksteren)        www.luthersbachensemble.nl    
aanvang 10.00 uur
J.S. Bach (1685-1750), cantate Also hat Gott die Welt geliebt BWV 68
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Deze cantate voor Pinksteren is een van een serie op teksten van de C.M. von Ziegler, een Leipziger dichteres met wie Bach een paar maand in 1725 samenwerkte. In het openingskoor, een lyrische, dansante siciliano, worden de bovenstemmen van het koor versterkt door hobo’s. De eerste aria behoort vermoedelijk tot de meest geliefde melodieën van Bachs hand. De sopraan heeft daarin als compagnons de cello piccolo en basso continuo. De tweede aria is rijk en romig georkestreerd met twee hobo’s en een hobo da caccia. Het slotkoor is streng contrapuntisch van opzet, niet verwonderlijk bij de tekst over al of niet ‘gerichtet werden’.

zondag 1 april 2018 (Pasen)
aanvang 10.00 uur
J.S. Bach (1685-1750), cantate Christ lag in Todesbanden BWV 4
Cantate Consort (koor, solisten en barokorkest) o.l.v. Jelte Hulzebos
Dit is een van Bachs bekendste vroege canatates, op een lied van Martin Luther: een koraalcantate dus, waarin de zeven coupletten van het kerklied de tekst vormen voor de zeven delen -per omnes versus- voorafgegaan door een korte sinfonia. Geen aria´s en recitatieven dus, en dat werd toen al als een beetje ouderwets gezien, maar dat is het voor ons moderne luisteraars niet. Aardig is de symmetrische opbouw vierstemmig koor in vers 1, 4 en 7, duetten in vers 2 en 6, en soli in vers 3 en 5. Elk vers wordt afgesloten door een vaak versnellend ´Hallelujah´. Een dramatisch moment klinkt - of klinkt juist niet - in de tenor aria, wanneer de solist en de virtuoze vioolsolo na het woordje nichts beiden zwijgen, alvorens te hernemen met Todgestalt.     


zondag 18 februari 2018 (Invocavit)    www.luthersbachensemble.nl    
aanvang 10.00 uur
J.S. Bach (1685-1750), cantate Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159
Luthers Bach Ensemble (solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
In sommige opzichten is BWV 159 verwant aan Bachs passies: de cantate behandelt in overeenstemming met de zondagslezing het voorspel tot het sterven van Jezus in Jerusalem. Maar het pregnantst is de gelijkenis met de kern-aria van de Johannes Passie: ‘Es ist vollbracht’. Ook in deze cantate klinkt dat woord, in de basaria, en de behandeling van deze tekst is onbeschrijfelijk ontroerend, mede door de obligate hobopartij. De zware gang naar boven wordt door een openingsarioso in dialoog bezongen. In de daaropvolgende alt-aria betuigt de ziel dat zij Jezus zal volgen, en daar doorheen zingt de sopraan ‘Ich will hier bei dir stehen’ op de melodie van het passiekoraal ‘O Haupt voll Blut und Wunden’

zondag 28 januari 2018 (Septuagesima)
in het kader van de serie ‘Schoonheid met een ziel’     www.kamerkoortirana.nl
aanvang 17.00 uur
Antonio Vivaldi (1678-1741), Magnificat RV610
Kamerkoor Tiraňa Groningen o.l.v. Tymen Jan Bronda
Deze bekendste versie van Vivaldi’s Magnificat werd rond 1720 gecomponeerd voor koor, twee sopranen, alt en tenor, strijkers en basso continuo. In deze uitvoering wordt de rol van het orkest overgenomen door het nieuwe barokorgel. Vivaldi’s werk is heel doorzichtig, met lange unisono strijkerslijnen, en ook wel unisono koorlijnen. Dat geldt zeker níet voor het dramatische ‘Et misericordia eius’, dat tegelijk heel polyfoon en dramatisch geschreven is en klinkt. Het begin van het openingsdeel, ‘Magnificat’, staat als een muur, evenals dat van het ‘Gloria Patri’, waarin die muur trouwens vervaarlijk schuift door zijn modulaties!


zondag 17 december 2017
(derde Advent)       www.luthersbachensemble.nl    
aanvang 10.00 uur
Johann Sebastian Bach
(1685-1750), cantate Bereitet die Wege, bereitet die Bahn BWV 132
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda.
Een cantate voor de vierde adventszondag op de derde: dat kan. Het stuk valt met de deur in huis: we horen hoe de sopraan en de hobo de oproep uit Jesaja 40 met spannende wendingen en coloraturen van zestienden uitbeelden. Maar de passage ‘Messias kommt an’ klinkt dan plots verrassend onbegeleid. Het karakter van Advent is ook inkeer en zelfonderzoek, door Bach zeer beslist opgeroepen in de bas-aria ‘Wer bist du?’, waarin het besliste hem zit in de afgepaste dialoog tussen cello en solist. In dezelfde aria gaar Bach spectaculair door alle mogelijke chromatiek bij de tekst ‘ein falscher heuchlelischer Christ’. In de derde aria, voor alt, klinkt een heerlijke obligate vioolpartij. dinsdag 31 oktober 2017
(Gedenkdag der Kerkhervorming)     www.luthersbachensemble.nl    
aanvang 19.30 uur
Johann Sebastiaan Bach (1685-1750), cantate Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Ton Koopman
In een heel bijzondere dienst klinkt een heel bijzondere cantate. Het nieuwe barokorgel wordt voor het eerst ingezet in een cantatedienst, en wel in de cantate die Bach ook voor de gedenkdag van het begin der Reformatie (her)schreef. Indrukwekkend is het openingskoor met de koraalmelodie in een forse canonische instrumentale versie, die met koor en continuo een zevenstemmig klemmend betoog oplevert. De hobo’s en –ettelijke octaven lager- het nieuwe orgel als continuo instrument nemen die canon voor hun rekening. Al met al een historische gebeurtenis voor de Lutherse kerk en voor de Schnitger-stad Groningen!

zondag 9 april 2017 (Palmarum)
Stabat Mater van Vivaldi door het Jongenskoor Hoogezand en Johanan Havinga. dit programma vervangt Buxtehudes Membra Jesu Nostri.

zondag 14 mei 2017 (Cantate)                             
Luther en de kerkmuziek
Luthers Projectkoor o.l.v. Hans Jansen

Protestanten van allerlei snit denken bij Luther en de muziek aan Ein feste Burg, maar niet al die protestanten realiseren zich dat men eigenlijk beter kan spreken van een Luther-atelier, waarin nieuwe liederen werden gedicht en van melodie werden voorzien, dan wel oudere misdelen “verdeutscht” werden. Al in Luthers levensdagen werden composities op deze liederen in de volkstaal gemaakt, zoals Johann Walter dat deed, die in 1524 in Wittenberg een gezangbundel uitgaf met een voorwoord van Luther (Ein geystlich Gesangk Buchleyn). Het Luthers Projectkoor presenteert werk in deze traditie, vanaf Walter tot aan de huidige dag, met Johann Crüger, Heinrich Schütz (‘Zwölf Geistliche Gesänge), Hugo Distler (‘Der Jahrkreis’), Ernst Pepping (‘Spandauer Chorbuch’ en ‘Chorbuch Böhmischen Brüder’), en met werk van de dirigent, Hans Jansen (Evangeliemotetten).

zondag 19 maart 2017 (Oculi)                
stedelijke cantatedienst in de Lutherse Kerk, aanvang 10 uur
Johann Sebastian Bach, Marcus-Passion BWV 247
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
De Markus Passion is vermoedelijk uitgevoerd op Goede Vrijdag (23 maart) van 1731. Het libretto van Picander hebben we nog, maar er is geen partituur meer. De gedachte is dat veel delen van de Passie omwerkingen zijn van de Trauerode, geschreven ter gelegenheid van het overlijden van de gemalin van August de Sterke. In deze passie zijn de recitatieven uit het evangelieverhaal van Markus 14 en 15, en er is een deel voor vóór, en een deel voor na de preek. Naast die Trauerode hebben ook andere cantates materiaal –parodieën- geleverd voor aria's in deze passie. Maar er is een lege plek: recitatieven ontbreken. Ton Koopman voegde zij eigen recitatieven toe, en de reconstructies van Gomme (1993) en Heighes (1993) gebruiken recitatieven uit Reinhard Keisers Markus Passie. Maar voor deze uitvoering van de passie heeft klavecinist/organist Robert Koolstra de recitatieven geschreven.

zondag 26 februari 2017 (Laetare)        
Francis Poulenc (1899-1963), Quatre motets pour le temps de Noël
Werken van Desprez, Lassus, en Da Vittoria
Bragi a Capella Koor o.l.v. Rein de Vries

De grote renaissance-componist Desprez is vertegenwoordigd met een wat later werk, waarin woord en toon al een meer directe ralatie kennen, en een ongekende diepte en stilte kennen in Tu solus. Van Lassus zingt Bragi een 6-stemmig werk gebaseerd op psalm 31. En dan da Victoria: een juweel van een kleinood O Magnum mysterium!Het zet in met een vallend motief, ook gebruikt in de geneefse melodie van psalm 65, en besluit met een dansant, in driedelige maat geschreven Alleluja.
Poulencs Quatre motets zijn onovertroffen in het 20e-eeuwse (1951-2) koorrepertoire, door zijn eenvoud en expressie. Met name de hoge vrouwenstemmen in het eerste en derde (Videntes stellam) deel suggereren de ijle, hemelse herkomst van de nieuwgeborene, en misschien ook wel de hemelse herkomst van deze muziek.  

zondag 13 november 2016 (voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar)
Ensemble La Fiamma o.l.v. David van Roijen

Het semi-professionele vrouwenkoor La Fiamma heeft toepasselijke werken geprogrammeerd voor deze zondag. Peace be upon you, een toonzetting van psalm 122, is anders dan veel Pärt: er is meer textuur, minder “tintinnabuli”, maar wel spanning in de prachtige lange en hoge noten bij de verlangde peace. VanCaplet, Poulenc en Duruflé klinken driestemmige stukken, waarin bij Duruflé de schone vrouw uit Hooglied naar de onbevlekt ontvangen Maria wordt getransponeerd. Bij de stemmige Rheinberger, het Kyrie en Gloria uit zijn mis in g, klinkt ook de obligate orgelpartij warm en vroom.

zondag 22 januari 2017 (3e zondag na Epifanie)      
J.S. Bach, cantate Liebster Jesu mein Verlangen BWV 32
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

BWV 32 opent met een alt-aria van zeldzame schoonheid. Wat zullen de kerkgangers op 13 januari 1726 beleefd hebben in die 22 minuten van deze cantate! Een cantate die opent met een aria, en in die aria zingt de stem van de ziel, met naast haar de haast improviserende hobo, een ragfijne en tedere cantilene op de tekst “waar kan ik u toch vinden, Jezus?” Jezus, in het volgende recitatief en de aria daarna, antwoordt dat de vindplaats is “meines Vaters Stätte”, een verwijzing naar zowel Lucas 2 als naar psalm 84. Na een arioso voor bas en sopraan volgt het overrompelede duet waarin Jezus en de ziel hun verblijdende vereniging bezingen. De enige bijdrage van het koor is het slotkoraal, een couplet uit Paul Gerhardts lied “Weg, mein Herz, mit den Gedanken”.

zondag 16 oktober 2016 (20e zondag na Trinitatis)          
stedelijke cantatedienst in de Der Aa-kerk, aanvang 10 uur
Dieterich Buxtehude (1637-1707), cantate Frolocket mit Händen alle Völker BuxWV 29
Motette Benedicam Dominum in omne Tempore BuxWV 113
Matthias Weckmann (1616-1674), Rex Virtutum, rex Gloriae
Cantate Consort (koor, solisten & barokorkest) o.l.v. Jelte Hulzebos

De cantates van Buxtehude doen in hun opbouw nog denken aan Geistliche Konnzerte, en BuxWV is daarvan een goed, bijna doorgecomponeerd voorbeeld. De invloed van Venetië, via Schütz, is nog hoorbaar in het meerkorige Motette. Bijzonder, en bijzonder imposant is hier de indeling in zes (6!) vierstemmige koren zoals strijkers, koper, concerterende vocalisten, ripiënisten, enzovoorts. Deze uitbundige muziek vertolkt verzen uit psalm 34. Weckmann, een van Bachs grote voorlopers in Leipzig, schreef bij een anonieme, middeleeuwse en rijmende tekst een ingetogen, zeer expressief en ontroerend stuk voor bas, strijkers en continuo.

donderdag 29 september 2016 (Dag van aartsengel Michael en alle Engelen)          
aanvang 19.30 uur
Johann Sebastian Bach
(1685-1750), cantate Man singet mit Freuden vom Sieg BWV 149
Luthers Bach Ensemble (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda.

Het feest van Michael, 29 september, kan niet zonder royaal koper en pauken, want het gaat immers om de strijd tussen de draak, Satan, en de hemelse machten onder aanvoering van aartsengel Michael. Het stuk opent in stuwende beweging met lof voor de sterke rechterhand van God en de gezegende uitkomst van de strijd. De bas-aria, met fagot of violone (violone grosso) en orgel, transponeert de overwinning naar de overwinning van het Lam op de dood. De sopraan heeft een lyrische A-groot aria in dansante 3/8 maat, die de gerustheid van de ziel uitdrukt: zij weet zich op handen gedragen door de engelen. De derde aria, een duet voor alt en tenor, is heerlijk geïnstrumenteerd met obligate fagot, instrument dat lichtvoetige guirlandes speelt rond de vocalisten die veelal in canon optreden. Het afsluitende koraal (dat ook aan het eind van de Johannes Passie klinkt) eindigt met groot theater in de laatste twee maten!

vrijdag 25 maart 2016
(Goede Vrijdag)
aanvang 19.30(!) uur
A. Scandello (1517-1580), Johannes Passion
Lutherse Cantorij o.l.v. Tymen Jan Bronda

zondag 13 maart 2016
(Judica)
gastkoor o.l.v. Luuk Tuinder

zondag 14 februari 2016
(Invocavit) kamerkoor Dualis Groningen o.l.v. Geert-Jan van Beijeren

zondag 10 januari 2016
(1e na Epifanie)
www.luthersbachensemble.nl
Luthers Bach Ensemble (projectkoor & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda J.S. Bach, cantate Schau, lieber Gott, wie meine Feind BWV153 J.S. Bach, motet Lobet den Herrn, alle Heiden (Psalm 117) BWV230

vrijdag 25 december 2015
(Kerstochtend)
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda J.S. Bach, cantate Singet dem Herrn ein neues Lied BWV190
J.S. Bach, Gloria uit Lutherse Mis in A BWV234

zaterdag 31 oktober 2015
(Hervormingsdag)
aanvang 19.30(!) uur
J.S. Bach, cantate Ein feste Burg ist unser Gott BWV80
J.S. Bach, motet Komm, Jesu, komm BWV229
Hortus Vocalis & barokorkest Luthers Bach Ensemble o.l.v. Gerben van der Veen. Solisten van het Prins Claus Conservatorium

zondag 18 oktober 2015
(20e zondag na Trinitatis)
stedelijke cantatedienst in de Martinikerk
aanvang 10 uur
Nicolaus Bruhns (1665-1697), cantate Ich liege und schlafe mit Frieden Nicolaus Bruhns, cantate Hemmt eure Tränenflut Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

dinsdag 29 september 2015
(Dag van aartsengel Michael en alle Engelen)
aanvang 19.30 (!) uur
Johann Sebastian Bach (1685-1750), cantate Herr Gott, dich loben alle wir BWV130
Lutherse Cantorij en barokorkest o.l.v. Tymen Jan Bronda.

zondag 14 december (derde Advent)
Johannes Brahms (1833-1897) Zwei Motetten op. 74: Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? & O Heiland, reiss die Himmel auf
Kamerkoor Tiraña o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.kamerkoortirana.nl
voorganger: Ds. S. Freytag
In ‘Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen‘? wordt de klacht van Job beantwoord met teksten uit de Klaagzangen van Jeremia en uit de brief van Jacobus, een tekstkeuze die J.S. Bach ook zou hebben kunnen kiezen. Tenslotte klinkt het berustende koraal van Maarten Luther Mit Fried und Freud fahr ich dahin. Gedeelten van het motet zijn gebaseerd op de onvoltooide Missa Canonica, waar Brahms in 1856 aan werkte. Anders dan in de onvoltooide mis, bereikt Brahms in het motet een perfecte balans tussen contrapuntische techniek en romantische expressie. Het andere werk van Brahms is het Adventsmotet ‘O Heiland, reiß die Himmel auf‘ waarin God in prachtige poëtische beeldtaal wordt gesmeekt om de Verlosser naar de aarde te zenden.


zondag 8 februari 2015 (Sexagesima)
Kivi Alaznispireli - Mamao chveno (Onze Vader); Romelni kherubinta (Cherubijnen); Tsmidao Ghmertho (Heilige God)
A.Pärt (1935), Nunc Dimittis
E.Whitacre (1970), Alleluia
Kamerkoor Moderato Cantabile o.l.v. Nana Tchikhinashvili
www.moderatocantabile.nl


Alle vierstemmige koorwerken die het kamerkoor uitvoert zijn van eigentijdse componisten. De eerste drie ingetogen werken van de Georgische componist Kivi Alaznispireli zijn nog nooit eerder door een Europees koor gezongen. Het ‘Credo‘ dat ook in deze dienst gezongen wordt, komt uit de missa Moderato Cantabile, gecomponeerd door Nana Tchikhinashvili zelf. Nunc Dimittis, de Lofzang van Simeon, is van de Estse componist Arvo Pärt. Hij is één van de belangrijkste hedendaagse componisten van sacrale muziek. De Amerikaanse componist Eric Whitacre componeerde ‘Allelluia‘ in een stijl die zich laat omschrijven als een fusie van klassieke en moderne muziek.


zondag 8 maart 2015 (Oculi)
Antoni Vivaldi(1678-1741), Stabat Mater RV 621
Robert Kuizenga (altus) & barokorkest Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.luthersbachensemble.nl
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Antonio Vivaldi werd als zoon van een violist geboren aan het San Marcoplein in Venetië in de eeuw van de Barok. Zijn grote liefde was muziek: hij was een zeer talentvolle violist en een uiterst vruchtbaar componist. In 1712 schrijft ‘de rode priester‘ zijn Stabat Mater in f RV 621 voor solist, strijkers en continuo voor de Filipenzische Santa Maria della Pace kerk in Brescia. Het is opvallend dat hij in acht delen slechts strofe 1 t/m 10 van de tekst toonzet. Hierdoor komt het accent geheel te liggen op Maria‘s weeklacht: vanuit zijn Venetiaanse achtergrond voegt Vivaldi aan het lijden van de moeder een hemelse dimensie van pure schoonheid toe.zondag 12 april 2015
(Quasi modo geniti)

Vocaal ensemble A Capelli o.l.v. David va Roijen

Op het programma staat een divers palet van werken waaronder: Lassus - Illumina oculos meos, Sweelinck - Psaulme 96, Bruckner - o.m. zijn Tantum ergo, Mendelssohn - Psalm 100, Herr nun lässest du, Brahms - Geistliches Lied, Duruflé - Notre Père.

Vocaal Ensemble A Capelli is een relatief jong koor uit Groningen, dat in 2005 is opgericht door David van Roijen. Vanaf het begin heeft de nadruk gelegen op oudere klassieke koorwerken, zoals werken van bijvoorbeeld Monteverdi, Sweelinck, Mozart en Mendelssohn. Maar ook modernere koorwerken worden vertolkt, waarbij werken van Pärt, Whitacre en Guastavino de revue zijn gepasseerd. A Capelli is binnen de klassieke koormuziek dus van alle markten thuis en heeft de ambitie om deze meesterwerken nog lang ten gehore te brengen, waarbij een hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Het koor, dat bestaat uit enthousiaste amateurs, treedt meerdere keren per jaar op en doet regelmatig mee aan festivals en concoursen. En dit met succes: zo werd in 2010 de eerste prijs behaald op het 53e Zang- en Muziekfestival van Schiermonnikoog. en werd in 2011 een Goldenes Diplom behaald op het sterk bezette 7e Internationale Johannes Brahms koorfestival in het Duitse Wernigerode.


zondag 24 mei 2015 (Pinksteren)
J.S. Bach, motet Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf BWV226
J.S. Bach, cantate O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34
Luthers Bach Ensemble (projectkoor & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.luthersbachensemble.nl
voorganger: Ds. Susanne Freytag
De Pinkstercantate O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe werd voor het eerst uitgevoerd op 1 juni 1727. Afgezien van de beide recitatieven is de cantate gebaseerd op een gelijknamige, zevendelige huwelijkscantate (BWV 34a) die Bach in het voorjaar van 1726 schreef voor het huwelijk van een bevriende pastor. In de teksten van de twee recitatieven (die door Bach opnieuw gecomponeerd moesten worden) legt hij een relatie met de evangelielezing van Eerste Pinksterdag, en nauwelijks met de epistellezing uit het boek Handelingen (2:1-13) die toch de voor Pinksteren centrale gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest behandelt. In de evangelielezing, Johannes 14: 23-31, beschouwt Christus het hart van de gelovige als de plek waar God domicilie kiest. Het voor de titel en het openingskoor centrale begrip ‘Feuer‘ kon ongewijzigd blijven maar ondergaat een betekenisverschuiving: van de vurige liefde tussen twee huwenden naar het vuur van de Heilige Geest dat, volgens de Handelingentekst, als lekkende vlammetjes, c.q. vurige tongen boven de hoofden van de discipelen te zien was.

2012:
Op zondag 11 september 2011 startte het tiende seizoen muziekdiensten. We bestonden 10 jaar, en dat mog gevierd. Voor het seizoen 2011 - 2012 was er in PDF een folder beschikbaar met een uitgebreid overzicht. Deze flyer kunt u hier downloaden.


zondag 8 april 2012 (Pasen)
www.luthersbachensemble.nl
J.S. Bach, Oster-Oratorium Kommet, eilet und laufet BWV249
Luthers Bach Ensemble (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Het Paasoratorium werd in zijn huidige vorm waarschijnlijk voor het eerst uitgevoerd op Paaszondag 1735. Het oratorium vertoont veel overeenkomsten met de wereldlijke cantates van Bach en is een parodie (een bewerking) op de pastorale cantate ‘Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen’. Zijn uiteindelijke vorm verkreeg dit werk pas na een voorgeschiedenis van wijzigingen en uitvoeringen die zich over bijna 25 jaar uitstrekt. Pas in Bachs geheel opnieuw uitgeschreven partituur van rond 1738 kreeg het de titel ‘Oratorium’ die het deelt met de eveneens in de jaren ‘30 gecomponeerde Weihnachts- en Himmelfahrtsoratoria.
Het Oster-Oratorium is geschreven voor vierstemmig koor, vier vocale solisten, en een ruim bezet orkest met trompetten, pauken, hobo’s, blokfluiten, traverso, strijkers en continuo.

zondag 11 maart 2012 (Oculi)
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Stabat Mater
Sjoukje Kooistra (sopraan), Robert Kuizenga (altus)
barokensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Het oeuvre van Pergolesi omvat slechts twaalf religieuze werken, waarvan het ‘Stabat Mater’ het meest bekend is. Stabat Mater Dolorosa (De moeder stond bedroefd) zijn de beginwoorden van een gedicht over de moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het eerste deel spreekt tot de verbeelding van de luisteraar. De strijkers leggen de sfeer voor de twee stemmen die in elkaar gevlochten worden met dissonanten en vraag- en antwoordmotieven.
Pergolesi schreef dit werk voor sopraan en altus solo, begeleid door strijkers en continuo.zondag 12 februari 2012 (Sexagesima)
www.luthersbachensemble.nl
J.S. Bach, cantate Erhalt uns Herr, bei deinem Wort BWV126
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. A.E. Reichmann-Scheffer
De anonieme dichter van deze cantatetekst baseerde zich op het koraal ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' (1542, Martin Luther). De relatie van de cantatetekst met het evangelie van de zondag (Sexagesima, Lucas 8:4-15) heeft de tekstdichter niet duidelijk naar voren weten te brengen. De grondgedachte luidt: een bede om het woord van de Heer te ontvangen en ons te beschermen tegen vijanden.
In het openingskoor vervult de trompet een belangrijke rol. Met de in Bachs tijd beperkte technische mogelijkheden van dit instrument, heeft Bach over een zeer virtuoos speler moeten kunnen beschikken. De rest van het ensemble bestaat uit vierstemmig koor, solisten, twee hobo’s, strijkers en continuo.

2011:


zondag 11 december 2011 (3e Advent)
Adventscantates bewerkt voor orgel & trompet
Willem Frieswijk (trompet), Tymen Jan Bronda (orgel)
voorganger: Ds. Susanne Freytag

zondag 13 november (voorlaatste zondag v/h kerkelijk jaar)
www.luthersbachensemble.nl
J.S. Bach, Hohe Messe BWV232
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Stefanie True (sopraan), Antje van der Tak (sopraan), NNB (altus), Robert Buckland (tenor), NNB (bas)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
De h-moll Messe is waarschijnlijk het laatste creatieve project uit Bachs lange carrière. Er is geen directe aanleiding voor de compositie zelf te vinden en er zijn geen details bekend over een uitvoering. Een compleet Latijns Ordinarium was buiten proportie voor de Lutherse liturgie in die tijd, noch is er een spoor te vinden van een katholieke opdrachtgever. Misschien was het de devotie van een waarlijk religieus componist die voelde dat zijn leven ten einde liep, die in zijn latere werken als componist zijn energie concentreerde op abstracte muzikale projecten (zoals de ‘Kunst der Fuge’). Het is echter duidelijk dat Bach zijn kans greep een prachtige bloemlezing van reeds door hem gecomponeerde werken samen te stellen.
Na vier Lutherse Missen in de afgelopen vijf jaren door het Luthers Bach Ensemble staat Bachs langste mis op de lezenaar. In deze dienst zal tevens het Heilig Avondmaal worden bediend. U mag qua lengte uitgaan van een kleine 3 (!) uur.


zondag 16 oktober (17e zondag na Trinitatis)
www.luthersbachensemble.nl  www.schnitgersdroom.nl
afwijkende derde zondag v/d maand, cantatedienst in de Der Aa-kerk Groningen, aanvang 10.30 uur
Dietrich Buxtehude (circa 1637-1707), cantate Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BuxWV41
J.S. Bach, cantate Nun danket alle Gott BWV192
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Zsuzsi Tóth (sopraan), Robert Kuizenga (altus), Michiel Meijer (bas), Peter Westerbrink (Schnitgerorgel)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
De cantate ‘Herzlich lieb hab ich dich, o Herr’ is met recht een van de grootste en rijpste vocale koraalcomposities van Buxtehude. Het werk komt uit een verzamelband van Duitse orgeltabulatuur met 20 cantaten van Buxtehude die zich tot de Tweede Wereldoorlog in de Lübecker Stadtbibliothek als een van de kostbaarste schatten bevond. Bijzonder in de cantate is het moment waarop de trompetten inzetten (versus 3) bij de tekst ‘Dass meine Augen sehen dich in aller Freud, o Gottes Sohn’.
De Bachcantate ‘Nun danket alle Gott’ (BWV192) is op 17 september 1730 gedateerd. Mogelijk is ze als huwelijkscantate geschreven. Zowel de originele partituur als tenorpartij is verloren gegaan (we zingen de tenorpartij gereconstrueerd door Ton Koopman). De 3 coupletten uit de tekst van een lied van Martin Rinckart (1636) worden onveranderd gebruikt, waardoor deze cantate tot de kortste van Bach behoort. Toch zijn zowel de bezetting van het orkest als de algemene eisen die het werk aan de uitvoerenden stelt niet gering. Het orkest bestaat uit 2 hoorns, 2 traverso’s, 2 hobo’s, strijkers en continuo; de vocale partijen zijn bezet met koor en 3 solisten.
Georganiseerd ter ere van de heringebruikneming van het Arp Schnitgerorgel in samenwerking met Stichting Orgelconcerten Der Aa-kerk Groningen.zondag 11 september 2011 (12e zondag na Trinitatis)
www.luthersbachensemble.nl
Johann Sebastian Bach (1685-1750), alt-solocantate Geist und Seele wird verwirret BWV35
Johann Sebastian Bach, Kyrie & Gloria uit Hohe Messe BWV232
Robert Kuizenga (altus), Tymen Jan Bronda (orgel solo)
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & barokorkest)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Cantate BWV35 is een typisch voorbeeld van Bachs periode na 1725, een stijl met nieuwe vormen en wisselende vocale en instrumentale bezettingen. Op zondag 8 september 1726, de twaalfde zondag na Trinitatis, werd ze voor het eerst opgevoerd. Opvallend is de solistische rol voor orgel.
De evangelielezing gaat over het verhaal van de genezing van de doofstomme in Marcus 7: 32-37. De cantate is door Bach bedoeld als een muzikale reactie op het verhaal van de genezing van deze doofstomme. De cantate begint waar het evangelieverhaal eindigt, namelijk met de grote verbazing over het genezingswonder: ‘Geist und Seele wird verwirret!’ De enige stem die we in BWV35 horen, is die van de alt. De begeleiding is in handen van strijkers, hobo’s en continuo.

zondag 10 apri 2011
(Judica) www.kamerkoortirana.nl
Henry Purcell (1659-1695), Anthems ‘Jehova, quam multi sunt hostes mei’ en ‘Hear my prayer, o Lord’
Heinrich Schütz (1585-1672), motetten ‘So fahr ich hin’ en ‘Selig sind die Toten’
Kamerkoor Tiraña o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Velen beschouwen Henry Purcell als Engelands grootste componist. Reeds op achttienjarige leeftijd aangesteld als een van de hofcomponisten om twee jaar later organist van de Westminster Abbey, in opvolging van zijn leraar John Blow, te worden.
‘Jehova, quam multi sunt hostes mei’ is waarschijnlijk rond 1680 geschreven voor de Queen’s Chapel in Somerset House. Haar tekst is een parafrase van Psalm 3. ‘Hear my prayer, O Lord, and let my crying come unto Thee’ is een van de meest aangrijpende anthems van Purcell. Het is een zetting van het eerste vers van Psalm 102.


zondag 13 maart
(Invocabit)
J.S. Bach, cantate BWV82 Ich habe genug
barokorkest o.l.v. Tymen Jan Bronda, Henk Timmerman (bas)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Een schitterende cantate voor strijkers, hobo, continuo en solostem die bij veel bassen tot de favorieten behoort vanwege zijn absolute hoofdrol. BWV82 is een ontroerend portret van de oude Simeon. Deze weet dat zijn levensverwachting is vervuld wanneer hij in de tempel het kindje Jezus aanschouwt. Hij ziet zijn levenseinde dan ook met vreugde tegemoet. Als een wiegenlied van de dood klinkt de aria ‘Schlummert ein’. De cantate eindigt met een loflied ‘Ich freue mich auf meinen Tod’. Deze tekst was volgens de vroomheid van Bachs dagen volstrekt vanzelfsprekend.

zondag 13 februari 2011 (6e zondag na Epifanie)
J.S. Bach, sopraan solocantate BWV51 Jauchzet Gott in allen Landen!
barokensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda
Dave Hendry (baroktrompet); Esther Ebbinge (sopraan)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
In het jaar 1726 viel 29 september (Michaelistag) op een zondag en wel op de vijftiende na Trinitatis, de zondag waarvoor BWV51 werd geschreven. De lezingen behorend bij Michaelistag kregen zodoende de voorkeur. Het gat dat zo in Bachs cantatereeks ontstond werd mogelijkerwijs pas opgevuld op zondag 17 september 1730 (wederom de vijftiende zondag na Trinitatis) en wel met de première van BWV51. Buiten deze zijn ons geen andere uitvoeringen overgeleverd. Het andere opschrift ‘per ogni Tempo’ (voor algemeen gebruik) doet echter vermoeden dat een tweede uitvoering wel degelijk heeft plaatsgevonden.
De uitzonderlijke zesde zondag na Epifanie biedt de gelegenheid de Kerstkring af te sluiten met een feestelijke cantate bezet voor solotrompet, strijkers en continuo. De sopraan reikt in het eerste deel maar liefst tot de hoge c.

2010:

zondag 12 december
(3e zondag van Advent) www.musicaretorica.nl
Johann Bach (1604-1673), Unser Leben ist ein Schatten
Kamerkoor Musica Retorica o.l.v. Christofoor Baljon
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Johann Bach is het oudste lid van de beroemde Bachfamilie dat zich met muziek bezighield. Hij werd geboren in Wechmar maar verbleef het grootste deel van zijn leven in Erfurt alwaar hij actief was als Stadpfeiffer en organist van de Predikerkirche. ‘Unser Leben ist ein Schatten’ is een dubbelkorig motet met basso continuo begeleiding. De titel is afgeleid van de tekst uit 1 Kronieken 29 vers 15. Naast dit motet uit het ‘Altbachisches Archiv’, een collectie van composities van de Bachfamilie, zal Musica Retorica nog twee nader bekend te maken koorwerken in het kader van Advent ten gehore brengen.

zondag 14 november (24e zondag na Trinitatis) www.trinitati.nl
J.S. Bach, cantate BWV106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (‘Actus Tragicus’)
Vocaal Ensemble Camerata Trinitati & orkest
voorganger: Ds. Dirk Strasser
Tegen het einde van het kerkelijk jaar spelen de thema’s dood en eeuwigheid een belangrijke rol. De begrafeniscantate, de zogenaamde cantata per omni tempore ‘Actus Tragicus’, is ontstaan kort na BWV131 ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ (1707?) in de tijd dat Bach in Mühlhausen werkte. Het is ons niet bekend welke rouwplechtigheid de aanleiding is geweest voor deze compositie. In vorm en stijl lijkt deze cantate veel op BWV131; zij wordt eveneens tot de vroege cantates gerekend. De instrumentatie is uniek en is speciaal voor de rouwplechtigheid bedoeld: twee blokfluiten, twee viola da gamba’s en continuo.

zondag 10 oktober
(19e zondag na Trinitatis) www.choralvoices.nl
David Briggs (1962), Truro Eucharist (1990)
Choral Voices & Martini Jongenskoor o.l.v. Daniel Rouwkema
dienst met Heilig Avondmaal, voorganger: Ds. Susanne Freytag
David John Briggs is in het Verenigd Koninkrijk bekend als componist maar vooral als koorleider en hoofdorganist van Truro en Gloucester Cathedral. Zijn improvisatietalent is sterk beïnvloed door Jean Langlais en Pierre Cochereau, bekend uit de tijd van de Franse twintigste-eeuwse orgelmuziek.
Truro Eucharist werd in 1990 gecomponeerd voor de eerste Paasochtenddienst van bisschop Michael Ball, bisschop van de Truro Cathedral. Het koorwerk bestaat uit de gebruikelijke ordinariumdelen (vaste gezongen delen uit de liturgie) behalve het Credo en wordt begeleid door orgel.

zondag 12 september 2010 (15e zondag na Trinitatis) www.luthersbachensemble.nl
Johann Sebastian Bach (1685-1750), cantate BWV138 Warum betrübst du dich, mein Herz?
Luthers Bach Ensemble (projectkoor en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Antje van der Tak (sopraan), Robert Kuizenga (altus), Robert Buckland (tenor), Pierre Boudeville (bas)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Cantate BWV138 schreef de in Leipzig net drie maanden aangestelde Bach voor de vijftiende zondag na Trinitatis 1723. In deze fase experimenteert Bach nog duidelijk met de koraalteksten, de melodieen en de vorm. Daardoor heeft de cantate een ongebruikelijke vorm en bevat slechts één aria. De evangelielezing voor deze zondag is uit Mattheus 6: 24-34 (Bergrede) waarin hij ons oproept zich niet te bekommeren om de dingen van alle dag: Warum betrübst du dich, mein Herz?

zondag 14 maart 2010
(Laetare)
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Stabat Mater
solisten: Sjoukje Kooistra (sopraan) en Alexandra d’ Espinoza (alt)
barokensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. T. van Dam

Het oeuvre van Pergolesi omvat slechts twaalf religieuze werken, waarvan het Stabat Mater ongetwijfeld het meest gekende is. Stabat Mater Dolorosa (De moeder stond bedroefd) zijn de beginwoorden van een gedicht op de moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is geschreven voor sopraan en contratenor (alt) met strijkers en continuo. Het eerste deel is het meest bekend, het Stabat Mater Dolorosa, waarbij de strijkers de sfeer leggen voor de twee stemmen die in elkaar gevlochten worden met dissonanten en vraag- en antwoordmotieven. Het geheel heeft van sfeer iets weg van het Lacrymosa uit Mozarts Requiem, dezelfde kleur van orkestratie met Seufzer-motieven. Pergolesi heeft echter duidelijk zijn eigen stijl en die bestaat erin zoveel mogelijk elementen en stijlfiguren door elkaar gebruiken ten dienst van de emotie.

zondag 14 februari 2010 (Quinquagesima)
J.S. Bach, cantate BWV127 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott
Luthers Bach Ensemble (projectkoor en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. S. Freytag
In de evangelielezing van zondag Quinquagesima (Lukas 18: 31-43) kondigt Jezus zijn lijden aan, waarna de genezing van de blinde Bartimeüs volgt. Die roept Jezus in het voorbijgaan toe: ‘Zoon van David, ontferm u over mij’ (Kyrie eleison, Miserere mei). BWV127 behoort tot Bachs tweede jaargang, die zich kenmerkt door het gebruik van de Lutherse koralen. Uitgangspunt hierbij is de Lutherse koraalmelodie en de bijbehorende tekst. Van het koraal nam Bach de tekst en de melodie van de eerste en de laatste strofe ongewijzigd over, terwijl de binnenstrofen parafraserend werden herdicht. Hiermee kreeg de cantate een sterke eenheid. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott (Paul Eber 1511-1569) is een begrafenislied. De inhoud van het eerste couplet sluit echter goed aan bij het evangelie van zondag Quinquagesima, zowel in de verwijzing naar Jezus’ lijden als naar de roep om genade. Bach bezette deze cantate voor vierstemmig koor, drie solisten, trompet, hobo, traverso’s strijkers en continuo.

zondag 10 januari
(1ste zondag na Epifanie)
J.S. Bach, Weihnachtsoratorium BWV248/6 Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
solisten: Esther Ebbinge (sopraan), Robert Kuizenga (altus), Robert Buckland (tenor), Henk Timmerman (bas)
voorganger: Ds. S. Freytag
De verschijning van de drie Wijzen uit het Oosten (Epifanie) staat centraal in deze zesde en laatste cantate behorend bij Bachs cyclus van het Weihnachtsoratorium. De titel van deze cantate wordt vaak in verband gebracht met Psalm 120: ‘Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt’. Gelijk hebben we hier de thema’s van deze cantate: de herinnering aan Christus’ vijanden, en daarnaast het Godsvertrouwen. Aardig detail hierbij is dat Bach de muziek verwerkte in 120 maten, overeenkomstig het nummer van de psalm. Net als de eerste Weihnachtscantate staat deze in de toonsoort D groot. Ook de bezetting herinnert aan de eerste dag van Kerst: drie trompetten met pauken, hobo’s, strijkers en continuo.

2009:

zondag 13 december 2009 (3de zondag van de Advent)                      
J.S. Bach, motet BWV 227 Jesu meine Freude
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. S. Freytag
Van Bach kennen we zes motetten (BWV225-230) en twee die recentelijk als authentiek zijn aanvaard: het vroege dubbelkorige werk Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn en het vierstemmige Jauchzet den Herrn, alle Heiden (BWV Anh.159 & 160). Ten tijde van Bachs Thomascantoraat (1723-1750) waren motetten niet meer in de mode en werden deze nauwelijks meer gecomponeerd. Ze zijn geschreven als begrafenismuziek. De nieuwe mode van de kerkdienst was de cantate naar Italiaans model. In da capo-aria's, recitatieven en openingskoren kon Bach zich uitleven in de nieuwste barokke technieken. Van de cantor werden dus eigenlijk geen eigen motetcomposities meer verwacht: gelukkig stond er in de cantorijbibliotheek nog een rijke verzameling motetten van oude meesters. Saillant detail is dat Bachs cantates na zijn dood snel zijn vergeten, maar dat zijn motetten gedurende de 18de eeuw en de Romantiek permanent op het repertoire van het koor van de Thomaner zijn blijven staan. Bekend is dat Mozart in april 1789 in Leipzig, zeer geïmponeerd door een uitvoering van 'Singet dem Herrn', uitriep 'Hier is wat van te leren' en zich alle partijen liet brengen.


Zondag 8 november 2009 (22ste Zondag na Trinitatis)

J.S. Bach (1685-1750), Lobet den Herrn, alle Heiden BWV230
J.S. Bach, Kyrie uit Lutherische Messe in F BWV233
diverse aria’s uit het 'Musicalisches Gesangbuch' van Georg Christian Schemelli (ca.1678-1762)
Capella Groningen & barokorkest o.l.v. Enrique López-Córton
soliste: Klaartje van Veldhoven (sopraan)
voorganger: Mw. M. Ruiter
Bach was in zijn functie als Thomascantor verantwoordelijk voor de ‘Hauptmusik’ van de Lutherse dienst oftewel de cantates die hij gedurende een aantal achtereenvolgende jaren wekelijks componeerde. Motetten - koormuziek op niet-liturgische religieuze teksten - waren bijzaak. Pas in de 19de eeuw (1821) werd het motet Lobet den Herrn in een twijfelachtige gedrukte versie herontdekt. Lobet den Herrn wijkt af van de andere Bachmotetten. Aan de basis van dit motet ligt bijvoorbeeld geen koraalmelodie maar een Psalmtekst (Psalm 117). Het is ook het enige motet dat vierstemmig en niet dubbelkorig is. Verder bestaat het slechts uit één deel en heeft het een eigen becijferde bas die niet samenvalt met de gezongen basstem.
Georg Christian Schemelli’s ‘Musicalisches Gesangbuch’ verscheen in 1736 te Leipzig. Het aandeel van de melodieen van Bach (BWV439-507) wordt in het voorwoord omschreven als ‘theils ganz neu componiret, theils auch von Ihm in General-Bass verbessert’. Kortom, het is niet altijd op te maken welke hij nu zelf schreef. Het liedboek vertoont overduidelijk pietistische trekjes.


Zondag 11 oktober 2009 (18de Zondag na Trinitatis)

Heinrich Isaac (ca.1450-1517), Kyrie uit de Messa 'La bassadanza'
Cristobal de Morales (ca. 1500-1553), Gloria uit de Missa ' Mille regretz'
Tomás Luis de Victoria (1549-1611), Credo uit de Missa 'Gaudeamus'
Vocaal Ensemble Serena o.l.v. Ton Tromp
voorganger: Ds. S. Freytag
Het gemeenschappelijke aan de muziek van vandaag is dat het gebaseerd is op een bestaande melodie. Bij Isaac betreft het een melodie die algemeen bekend was uit de wereld van het amusement. De Bassadanza is eigenlijk bedoeld als dansmuziek. Isaac heeft de pakkende melodie gebruikt om liturgische teksten op te toonzetten. Het Gloria van De Morales heeft een cantus firmus (uitkomende stem) die is gebaseerd op het chanson 'Mille regretz' waarin wordt bezongen dat iemand duizend maal spijt heeft van zijn naderende vertrek. De Victoria werkte aan het eind van de 16de eeuw als componist van rooms-katholieke kerkmuziek. Hij hield zich aan de nieuwe voorschriften die door het concilie van Trente waren vastgesteld: wereldse melodieen mochten niet meer als basis worden gebruikt voor liturgische composities. Bovendien moest de tekst voor de toehoorders goed te verstaan zijn. De Missa 'Gaudeamus' is gebaseerd op de opening van een gregoriaans gezang; de polyfonie (gecomponeerde meerstemmigheid, d.w.z. meerdere melodieen tegelijkertijd) is uitgekiend toegepast: veel tekstgedeelten worden door twee of drie partijen tegelijk ingezet. Zo blijven belangrijke onderdelen van de tekst goed herkenbaar in deze zesstemmige compositie.

Zondag 10 mei 2009 (Zondag Cantate)
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621),
Psalm 149 'Chantez a Dieu' & Psalm 96 'Chantez a Dieu'
Heinrich Schütz (1585-1672), Cantate Domino
Ensemble Vocalmente o.l.v. Rein de Vries
dienst met Heilig Avondmaal
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Jan Pieterszoon Sweelinck werd door zijn vader tot organist opgeleid. Al op zijn achttiende volgde hij zijn vader op in de Oude Kerk te Amsterdam. De vocale werken van de meester, die geldt als de laatste belangrijke componist van de Nederlandse school, zijn geschreven in de oudere contrapuntische stijl van de zestiende eeuw.
In 1617 werd Heinrich Schütz kapelmeester aan het hof van Dresden, oftewel: de leider van de grootste en belangrijkste muzikale instelling in Luthers Duitsland. Samen met Dieterich Buxtehude was hij de belangrijkste Duitse componist vóór Bach.
De laatste muziekdienst van het seizoen besluit met a-capella toonzettingen passend bij Zondag Cantate.


Zondag 12 april 2009 (Pasen)
J.S. Bach, cantate 'Christ lag in Todesbanden' BWV4
bewerking voor orgel en trompet
Willem Frieswijk (trompet)
Tymen Jan Bronda (orgel)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Deze cantate is geschreven voor Eerste Paasdag, vermoedelijk in 1708 te Weimar. Zij is bewerkt voor de uitvoering op Pasen 1724 in de Thomaskerk en de Nicolaaskerk te Leipzig. De zeven strofen van het lied "Christ lag in Todesbanden" - zowel tekst als melodie - zijn een bewerking van Martin Luther naar de Paassequens Victimi Pascali laudes (1040) en het Duitse lied Christ ist erstanden uit ca 1090.

Zondag 8 maart 2009 (Reminiscere)
J.S. Bach, cantate BWV159 'Sehet! wir gehn hinauf gen Jerusalem'
Roder Jongenskoor & barokensemble De Swaen Amsterdam o.l.v. Rintje te Wies
solisten:
Daniel Elgersma (countertenor)
Niek van den Dool (tenor)
Robert Brouwer (bariton)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Deze cantate is geschreven voor Zondag Esto mihi (of Quinquagesima), de Zondag voor Aswoensdag en werd vermoedelijk voor het eerst uitgevoerd op 27 februari 1729 te Leipzig. BWV159 behoort tot Bachs vierde cantatejaargang.
De woorden Esto mihi stammen van de Introïtusantifoon van deze dag, Esto mihi in Deum protectorem, wees mijn beschermer, God (Psalm 31: 3-4). De relatie tussen de Estomihi-cantate 159 en de passionen, die we in BWV159 in allerlei verwijzingen naar passiemuziek tegenkomen, is duidelijk aanwezig. Een Esto mihi-cantate vormde voor de Leipziger cantor de laatste gelegenheid om zijn visie op het lijdensevangelie te geven. Gedurende de vastentijd was in Leipzig namelijk geen concertante muziek toegestaan. De cantate is een summiere lijdenspreek.


Zondag 8 februari 2009 (Septuagesima)
Benjamin Britten (1913-1976), Canticle II: Abraham and Isaac, Op. 51
Femke de Boer (alt)
Han Warmelink (tenor)
Tomas Kloosterman (vleugel)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Canticle II (1952) gaat over het meest dramatische moment uit het leven van Abraham zoals het geschreven staat in Genesis 22; het offeren van zijn geliefde zoon Izaäk in gehoorzaamheid tot zijn God. In deze opera van twee personen neemt de ene zanger de rol van Abraham op zich, de andere de rol van Izaäk. De stem van God legde Britten in de mond van beide zangers tegelijk. Gedrieen brengen ze het oude verhaal. De vader neemt zijn zoon mee naar de berg Moriah alwaar hij een altaar bouwt om Izaäk op te binden. Na zijn hartverscheurende afscheidswoorden heft Abraham zijn mes in de hoogte om zijn zoon af te slachten, totdat God tussen beide komt…
Britten gebruikte voor deze muzikale dialoog een Middeleeuwse tekst uit de Chester Miracle Plays. Hij schreef het stuk oorspronkelijk voor zijn partner, de tenor Peter Pears, en voor Kathleen Ferrier. Zelf nam Britten de pianopartij voor zijn rekening.


Zondag 11 januari 2009 (eerste Zondag na Epifanie)
J.S. Bach, Lutherse Mis in A BWV234
Luthers Bach Ensemble (dubbelkwartet & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
voorganger: Ds. Susanne Freytag
De Mis in A maakt duidelijk dat het ordinarium van de diensten in Leipzig nog gedeeltelijk in Latijn en Grieks werd gezongen en op hoogtijdagen zelfs volledig (zie het Latijnse Magnificat op Zondag 14 december). Waarschijnlijk zijn de vier Lutherse Missen vanaf 1736 gecomponeerd.
Bach gebruikte voor deze Missen delen uit reeds eerder gecomponeerde cantates (parodieen). Zo komt het Gloriakoor uit de cantate BWV67/6 en het Qui tollis peccata mundi uit BWV179/5.
De Mis is geschreven voor sopraan, alt en bas solo, vierstemmig koor, twee traverso’s , strijkers, en basso continuo.


2008:
donderdag 25 december 2008 (Kerstochtend)
J.S. Bach, eerste cantate Weihnachtsoratorium BWV248/I
Roden Handel Chorus & Handel Sinfonietta o.l.v. Rintje te Wies
voorganger: Ds. Susanne Freytag
De eerste cantate uit het Weihnachtsoratorium ‘Jauchzet frohlocket, auf, preiset die Tage’ is door Bach gecomponeerd voor Eerste Kerstdag, 25 december 1734. Deze cantate sluit aan bij de evangelielezing van deze Zondag (Lukas 2: 1-14): de geboorte van Jezus Christus. Trompetten en pauken symboliseren het feestelijke karakter. De toonsoort D groot (net als bij Bachs Magnificat) benadrukt het majesteitelijke en machtige: een stralende toonsoort.
Een aanzienlijk aantal delen van het Weihnachtsoratorium zijn parodieen (hergebruikte werken) van eerder gecomponeerde wereldlijke cantates: deel één en deel acht komen bijvoorbeeld uit de wereldlijke cantate ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!’ (BWV214)


Zondag 9 november 2008 (25e Zondag na Trinitatis)
Dietrich Buxtehude (1637-1707), koraalconcert BuxWV21 ‘Du Friedefürst, Herr Jesu Christ‘
Hans Leo Haßler (1564-1612), uit de ‘Missa super Dixit Maria’: Kyrie & Gloria
solisten & barokensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda
Antje van der Tak (sopraan)
Robert Kuizenga (altus)
Hans de Wolf (bas)
voorganger: Ds. Dirk Strasser
Het koraal ‘Du Friedefürst, Herr Jesu Christ‘ past goed bij de vijfentwintigste Zondag na Trinitatis. Johann Sebastian Bach schreef bij deze Zondag een cantate (BWV 116) met dezelfde titel als dit Choralkonzert van Dieterich Buxtehude (het begrip Kantate werd door Buxtehude en tijdgenoten nog niet gebruikt). De lezingen van de Zondag laten een tweeledige en verschillende visie op het laatste oordeel zien. De evangelielezing (Matt. 24: 15-18) is een schrijnende visie op de afdaling in de hel. De passage uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen (4: 13-18) is een van de meest stralende van alle brieven: het paradijs dat de gezegenden toekomt. BuxWV21 sluit hierbij aan; de tekst van ‘Du Friedefürst, Herr Jesu Christ’ gaat ook over de twee standpunten betreffende het laatste oordeel. Zo verandert in de eerste strofe het positieve beeld van de Vredevorst in een schreeuw om hulp.

Zondag 12 oktober 2008 (21e Zondag na Trinitatis)
J.S. Bach (1685-1750), cantate BWV131 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir'
Luthers Bach Ensemble (projectkoor & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
m.m.v. Sebastian Brouwer (tenor) en Henk Timmerman (bas)
voorganger: Ds. Susanne Freytag
Wanneer Bach ‘Aus der Tiefen’ componeert is hij 22 jaar oud en net organist van de Divi Blasii-Kirche te Mühlhausen. Cantate 131 is waarschijnlijk de oudste van Bach bewaard gebleven cantate. Zij werd voor het eerst uitgevoerd in Mühlhausen, lang voordat Bach zijn cantates in Leipzig ging componeren. Zij is naar alle waarschijnlijkheid gecomponeerd voor de herdenkingsdienst voor de brand die Mühlhausen teisterde op 30 mei 1707 waarbij honderden huizen in het stadscentrum afbrandden. Wel schreef Bach voor de 21ste Zondag na Trinitatis een gelijknamige cantate BWV38 ‘Aus tiefer Not schrei ich zu Dir’. De evangelielezing van vandaag past dan ook goed bij BWV131.
Qua vorm wijkt BWV131, evenals andere vroege cantates (zoals de Actus Tragicus), sterk af van wat we na ongeveer 1712 van hem gewend zijn. De instrumentale bezetting heeft nog de eenvoud van het 17de eeuwse geistliche Konzert: één viool, twee altviolen, een hobo, een fagot en continuo.