gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen

Gemeente

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen is zoals bijna alle lutherse gemeenten in Nederland een diasporagemeente d.w.z. dat haar leden verspreid over een groot gebied wonen.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen telt ca. 240 doop- en belijdende leden waarvan ongeveer de helft in de stad woont het overige deel woont in de regio. Het gebied van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen reikt in het Noorden tot Delfzijl, in het Westen tot aan de Friese grens, in het Zuiden omvat het de kop van Drente en reikt in het Oosten tot aan Hoogezand-Sappemeer.
De gemeente vormt een zeer gemÍleerd gezelschap, van jong tot oud, van professor tot arbeider, met ook een internationaal tintje door de leden uit de landen waar veel lutheranen wonen zoals, de Scandinavische landen, de Verenigde Staten en met name uit het buurland Duitsland.

Activiteiten

Naast de zondaagse erediensten zijn er verschillende activiteiten. Er is regelmatig kindernevendienst tijdens een deel van de eredienst. We hebben een catechisatiegroep voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Twee tot drie keer per jaar wordt een gemeenteavond gehouden. Een bijbelkring komt een keer per maand bijeen. De cantorij repeteert 3x in de maand. Verder is er een Westerkwartiergroep, een gespreksgroep van leden in het Westerkwartier. Veel leden spannen zich in om het gemeenteleven goed te laten verlopen. Ze zetten zich in voor besturen en commissies, doen kosterswerkzaamheden, bezoeken oudere en/of zieke gemeenteleden en nog veel meer.

Lutherse Cantorij

De Lutherse Cantorij is een cantorij op projectbasis. Vaste repetitieavond is de maandagavond, soms wordt uitgeweken naar dinsdag. We repeteren doorgaans van 19.30 t/m 21 uur in de kerkzaal van de kerk.
1x per maand verleent de Cantorij medewerking aan de diensten. Daarbij richten we ons op het Evangeliemotet, de (onberijmde) Psalm, op de vaste gezongen ordinariumdelen en op enkele gemeentezangliederen alternatim gezongen.

Voelt u zich geroepen om eens mee te zingen? Deelname is vrijblijvend en kostenloos. Neem gerust contact op met de cantor-organist dhr. T.J. Bronda 050-3184037 / 06-27035682

  - geschiedenis - diensten - predikant -meer lezen: Anbi-transparantie

info@elgg.nl