gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen

Geschiedenis

Hoewel de Lutheranen wereldwijd de grootste protestantse stroming vormen zijn de Lutheranen in Nederland altijd een kleine minderheid binnen een calvinistische meerderheid gebleven. De oorsprong van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen ligt in het begin van de 17e eeuw waar men begon in huizen samenkomsten te houden. Halverwege de 17e eeuw is de gemeente zo ver gegroeid dat zij een eigen predikant kon beroepen. 
Pas aan het eind van de 17e eeuw kreeg de kerkenraad van de burgermeester en raad de toestemming om een kerkgebouw in de Haddingestraat te bouwen. Het kerkgebouw moest als een schuilkerk worden gebouwd dat wil zeggen dat het gebouw van buiten niet als kerk herkenbaar mocht zijngeen klokken geen toren en met een gewoon voorhuis aan de straat. 
Daardoor komt het dat ook nu nog de Lutherse kerk in de straat weinig opvalt en menigeen door deze straat fietst zonder op te merken dat er een kerk in deze straat staat. 

  - gemeente - diensten - predikant

info@elgg.nl