gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente GroningenInterieur

Het kerkgebouw is een zaalkerk met aan drie zijden tribunes. Vier toscaanse kolommen dragen het houten tongewelf. Oorspronkelijk was de vloer deels met zerken bedekt. Pas in 1832 is er een houten vloer overheen gelegd, die later verscheidene keren is vernieuwd. Bij de recente restauratie is het podium verbreed voor de liturgie en de concerten. Een deel van de kerkbanken is vervangen door modern (en comfortabeler) meubilair.

De preekstoel is ontworpen door de schrijnwerker en stadsbouwmeester Allert Meijer (1654-1723). Het snijwerk is van Jan de Rijk (1661- ca.1738). De preekstoel heeft een zeshoekige kuip met korinthische hoekkolommen en panelen met zinnebeeldige voorstellingen.

Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Reformatie zijn de twee ramen aan weerszijden van de preekstoel geplaatst. Zij werden vervaardigd in de ateliers van Koelewijn en Van der Ent in Amsterdam. Op het raam links verkondigt Jezus één van de zaligsprekingen (Mattheus 5,8) aan zijn discipelen. Op het raam rechts spreekt Luther op de rijksdag van Worms (1521 ) de beroemde woorden : “Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij”.

Het raam in het ronde venster van de oostgevel dateert uit 1920. Het centrale motief is het wapen van Luther: een witte roos met een rood hart en daarin een kruis.

De drie ramen aan de noordzijde zijn in 1946 ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het kerkgebouw ontworpen door H.N.G. ten Hoopen naar aanwijzingen van ds. J.C. Munter en uitgevoerd in de ateliers van Koster te Groningen. Zij stellen van links naar rechts het Geloof, de Liefde en de Hoop voor. De Liefde staat tussen het Geloof en de Hoop in, want zij is “de meeste van deze” (I Corinthiers 13,13). Op het eerste raam is het Geloof voorgesteld door een kruis en een gekroonde adelaar. Eronder overwint de aartsengel Michael, gezeten op een eenhoorn, symbool van de reinheid, een draak (de duivel). De tekst is genomen uit de eerste brief van Johannes (5,4): “en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”. In het tweede raam is de Liefde voorgesteld door een brandend hart en de “ware wijnstok” (Johannes 15,1). Onderin ziet men Erasmus, de grote humanist uit Rotterdam (1467-1536), en het wapen van die stad. De tekst is Johannes 15,10: “Wanneer gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven”. Op het derde raam is de Hoop verbeeld door een anker en de vogel phoenix, die herboren uit de vlammen opstijgt. Onderin omarmen de Vrede en de Gerechtigheid elkaar. Rechts zonnestralen met bloemen en vogels en onderin een hoorn des overvloeds. De brandende stad op de achtergrond verwijst naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De tekst is een combinatie van verzen uit twee Psalmen (72,3 en 85,11): “Dat de bergen den volke vrede brengen, de heuvelen gerechtigheid en zij elkander kussen”.

De beroemde orgelbouwer Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785) is in de kerk begraven. De voetstappen van Arp Schnitger liggen in de kerk, evenals die van zijn zoon en klein zoon: Frans Caspar.

  - orgel - adres gebouwcomplex -