home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Opbouw Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

Contact

Om contact op te nemen per email kunt u onderstaande formulier gebruiken. Voor het aanmelden op onze nieuwsbrief kunt u hier klikken.


Stichting Binnenstadskerken:
Betty Knigge
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen
Tel. 06-44300563
Voorzitter:
G. Loots
Voorzitter:
Dr.V.M. Schmidt
Tel. 050-5280889

Secretaris:
A.M. Stigter
Interim-predikant:
Ds. Hester Wouda
Pastor:
Ds. Renze Pieter Yetsinga
Scriba:
Kees de Graaf
Stadsklooster: Voorzitter:
Antje van der Tak
Kinderdiensten:
Jakoba Havinga
Kerkrentmeesters:
Antje van der Tak
Erica Greiner
Philipp Jäger
Tel. 0505251775
Cantor-organist:
Tymen Jan Bronda
Tel. 06-27035682
Commissie muziekdiensten:
Tymen Jan Bronda
Ledenadministratie:
C.A. Elema
Tel. 0594-507043
Redactie kerkblad Opbouw en nieuwsbrief:
Erica Greiner
Jakoba Havinga
Cantorij:
Akke Conradi
Websitebeheer:
Jakoba HavingaKerkgebouw en Lutherzaal:
Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Predikant:
Vacant

Interim-predikant:
Ds. Hester Wouda
06-197 048 79

Pastor:
Ds. Renze Pieter Yetsenga
050-52 61 092
06-208 960 98

Voorzitter:
Antje van der Tak

Secretaris:
Kees de Graaf
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Ouderlingen:
Antje van der Tak
Jaap Vette

Kerkrentmeesters:
Antje van der Tak
Erica Greiner
Philipp Jäger
Tel. 050-52 51 775

Rekeningnummer:
NL21 RABO 0373 7136 14
t.a.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Diaconie:
Katja Taxis
Kees de Graaf
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen
Tel. 06-22 11 73 06

Rekeningnummer diaconie:
NL 92 INGB 0006 3262 56
t.a.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Cantor-organist:
Tymen Jan Bronda
Tel. 06-270 356 82

Ledenadministratie:
C.A. Elema
Tel. 0594-50 70 43

Redactie kerkblad Opbouw:
Erica Greiner
Jakoba Havinga

Bezoekgroep:
Ds. Renze Pieter Yetsenga
050-52 61 092
06-239 809 71

Muziekdiensten:
Commissie Muziekdiensten
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Rekeningnummer muziekdiensten:
NL 37 INGB 0002 9483 48
t.a.v. Commissie Muziekdiensten